Integritetspolicy

Integritetspolicy


Denna Integritetspolicy beskriver hur Schiller & Friends AB samlar in, använder, lämnar ut och lagrar dina personuppgifter. Den beskriver även dina rättigheter och skyldigheter gentemot oss, samt våra skyldigheter gentemot dig. Du skall alltid kunna känna dig trygg när du lämnar personuppgifter till oss. Vi vill med denna Integritetspolicy visa hur vi säkerställer att dina personuppgifter behandlas i enlighet med gällande personuppgiftslagstiftning.

När behandlar vi uppgifter om dig?
Samtliga personuppgifter används för att utföra de tjänster Schiller & Friends erbjuder enligt överenskommelse med uppdragsgivaren.

Vem har tillgång till uppgifterna?
All din information behandlas enligt GDPR och Schiller & Friends för aldrig vidare någon information till obehörig tredje part.

Sparande av personuppgifter
Dina personuppgifter sparas endast så länge som det finns ett behov för att fullgöra de ändamål som uppgifterna samlades in för i enlighet med denna Integritetspolicy. Alla uppgifter lagras i enlighet med GDPR.

Dina rättigheter
Du har full makt över dina personuppgifter och hur de används. Du har alltid rätt att av oss begära tillgång till, göra en rättelse, begränsa behandlingen eller helt radera dina personuppgifter. Det senare kan emellertid begränsas till följd av lagkrav.

Personuppgiftsansvarig är Pia Schiller, VD på Schiller & Friends. Kontakta oss om du vill ha ut information om de uppgifter vi har om dig, för att begära rättelse, överföring eller för att begära att vi begränsar behandlingen, för att göra invändningar eller begära radering av dina uppgifter. Detta gör du enklast genom att kontakta oss på info@schillerandfriends.se.

På Schiller & Friends har vi inget dataskyddsombud då vår kärnverksamhet inte är att hantera personuppgifter. Om du har klagomål på vår behandling av dina personuppgifter har du rätt att inge klagomål till tillsynsmyndigheten Datainspektionen,
www.datainspektionen.se


 Stockholm, 2020Kontakt

Välkommen att höra av dig.

0708-125440


info@schillerandfriends.se

Schiller & Friends AB
Huddinge